Anna Bus

tel. 500 608 183

Spotykam się z osobami, które rozważają wprowadzenie zmian w swoim życiu osobistym lub zawodowym, potrzebują lepiej radzić sobie ze stresem, doświadczają lęku, trudności w relacjach. Prowadzę sesje indywidualne i zajęcia grupowe.

Pracuję głównie w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, korzystam także z takich technik jak: odgrywanie ról, ćwiczenia oddechowe,  praca z wykorzystaniem symboli, metafor. Zawodowo zajmuję się m. in. relacją umysł-ciało, zjawiskiem stresu, uzależnieniami, zaburzeniami związanymi z jedzeniem. Współpracuję jako psycholog m.in. z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Prywatnie przyjmuję w różnych miejscach w Warszawie.

Prywatnie angażuję się w różne rodzaje aktywności fizycznej. W wolnym czasie uczestniczę w szkoleniach, trenuję Taekwondo, spędzam czas z przyjaciółmi.

 

Moje główne obszary kompetencji:

 • prowadzenie konsultacji psychologicznych
 • terapia w nurcie TSR
 • coaching kariery, life coaching
 • prowadzenie warsztatów/zajęć opartych na odgrywaniu ról, pracy z ciałem
 • projektowanie badań
 • komunikacja, organizacja wydarzeń/ konferencji

Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z młodzieżą i osobami dorosłymi w takich instytucjach jak:

 • Dział Pomocy Specjalistycznej OPS Mokotów (praca z rodzinami; w takich obszarach jak: uzależniania, przemoc, niezaradność życiowa, problemy wychowawcze, długotrwałe bezrobocie)
 • Akademicki Ośrodek Psychoterapii (koterapeutka w czasie analitycznej terapii grupowej)
 • Kliniczny Oddział Psychiatryczny Szpitala Wolskiego (m.in. rozmowy indywidualne, diagnoza,
  zebrania społeczności, zajęcia relaksacyjne)
 • Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego (jako członek SKN Psychiatrii Klinicznej, zdobywałam doświadczenie kliniczne prowadząc wywiady z pacjentami)
 • AEEGE Warszawa i Biuro Karier m. in. współpraca w ramach projektu Sięgaj Wyżej (prowadzenie sesji coachingowych pod superwizją)
 • Interaktywny Teatr Procesu, Fundacja Dobra Wioska

 

Wykształcenie, warsztaty, szkolenia m.in.:

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Psychodietetyka (w trakcie)
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii (specjalizacja – psychoterapia)
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (I i II stopień)
 • Szkolenie certyfikacyjne Multi Level Coaching
 • NVC (porozumienie bez przemocy)
 • Program szkoleniowy Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych
 • Szkolenie w GROM Group, Psychologia konfliktu, zarządzanie stresem, presja i manipulacja
 • Szkolenie w Fundacji ETOH, ABC dramy stosowanej – techniki i strategie, metody pracy
 • Warsztat Terapia tańcem i ruch autentyczny
 • Szkolenie z metody Kids Skills – Dam Radę!
 • Własny trening terapeutyczny w podejściu psychoanalitycznym w ramach specjalizacji
 • Własny trening terapeutyczny w podejściu integracyjnym
 • Własny trening interpersonalny
 • Kurs instruktora pilates w PAS
 • Lart Studio – studio aktorskie