Coaching jako jedna z metod pracy nad zmianą

            Coaching ma elementy wspólne z innymi formami wsparcia, a także usługami charakterystycznymi dla obszaru biznesu. Jest metodą pracy, która służy pomocy w osiąganiu określonych celów przez indywidualne osoby lub organizacje. Często osoby poszukujące pomocy w poradzeniu sobie z trudnościami lub rozwoju zastanawiają się, czym coaching różni się od innych rodzajów wsparcia.

 

Coaching a psychoterapia

            Zacznijmy od relacji, w jakiej pozostaje coaching do psychoterapii. Coach korzysta z podobnych technik jak psychoterapeuta – rozmowy, zadawania pytań, czasem odgrywania ról. Robi to jednak w innym celu. Zadaniem psychoterapii jest uwolnienie od cierpienia, poradzenie sobie z jakąś trudnością, natomiast w przypadku coachingu chodzi o osiągnięcie określonego celu. Psychoterapeuta (zależnie od podejścia) może bardziej koncentrować się na przeszłości, teraźniejszości lub pracować nad wprowadzeniem pożądanej zmiany w przyszłości. Coaching w swoich założeniach bardziej skupia się na przyszłości i w czasie sesji nie ma zbyt wiele przestrzeni na rozmawianie i analizowanie przeszłości.

Coaching a szkolenie

            Coach czasem bywa utożsamiany z trenerem. Coaching jednak nie jest tym samym, co szkolenie. Coach nie korzysta z przygotowanego wcześniej scenariusza, który można zastosować wielokrotnie w pracy z podobnymi grupami. a dostosowuje plan indywidualnie do potrzeb osoby lub organizacji. W coachingu mogą pojawić się elementy szkolenia lub treningu, co jest związane z pracą nad rozwijaniem różnych umiejętności np. zarządzania sobą w czasie, asertywności, komunikacji. Stanowią one jednak jeden z etapów pracy.

Coaching a doradztwo

            Coach nie jest także doradcą, ani mentorem, w związku z tym nie musi być specjalistą w obszarze, nad którym chce pracować klient, nie jest też od tego, żeby doradzać, sugerować, co klient ma zrobić w danej sytuacji. Jeśli posiada wiedzę na określony temat, może podzielić się nią, podkreślając jednak, że wybór należy do klienta i zachęcając do poszukiwania własnej ścieżki, budowania planu działania i sprawdzania, jakie rozwiązania będą dla niego optymalne.

Coach a manager

            Cześć osób utożsamia coacha z managerem w organizacji. Zdarza się, że w skrajnych przypadkach coaching kojarzony jest z informacją zwrotną przez niego udzielaną pracownikowi na temat jego pracy. Lider w zespole może mieć ukończone szkolenia z coachingu, pewne elementy coachingu mogą być bardzo przydatne na pełnionym stanowisku np. do wyznaczania celów. Jednak łączenie tych dwóch ról i prowadzenie coachingu dla własnych pracowników jest nieetyczne i może prowadzić do konfliktu interesów, gdy przykładowo w trakcie pracy coachingowej okaże się, że pracownik chce rozwijać się poza organizacją.

Coach a mówca motywacyjny

Coach czasem bywa także utożsamiany z mówcą motywacyjnym. Część mówców motywacyjnych nazywa siebie coachami, ale to co robią z profesjonalnym coachingiem rozumianym jako proces zmierzający do wyznaczenia lub osiągnięcia określonych celów klienta może mieć niewiele wspólnego.  Niektóre organizacje zatrudniają mówców motywacyjnych w celu podniesienia energii i motywacji do pracy np. w zespole sprzedażowym. Cel profesjonalnego coachingu jest inny i może być tylko pośrednio związany ze wzmocnieniem motywacji do zmiany. Profesjonalny coaching pozwala klientowi dokładnie przyjrzeć się sytuacji obecnej, ustalić cel i wesprzeć we wprowadzeniu pożądanych zmian. Jest to proces, który uwzględnia różne poziomy takie jak środowisko, zachowania, umiejętności, przekonania, wartości czy tożsamość. Ostatecznie to klient decyduje o tym, jakich zmian (i czy w ogóle) potrzebuje.

Jeżeli artykuł zaciekawił Was i chcielibyście więcej dowiedzieć się na temat coachingu lub wybrać najbardziej adekwatną formę wsparcia do Waszej sytuacji, zapraszamy do pozostawienia komentarza i kontaktu.

 

2 thoughts on “Coaching jako jedna z metod pracy nad zmianą

  1. Monika Wysocka

    Mi coach zawsze kojarzył się dość mocno z mówcą motywacyjnym. Wiele słynnych osób obecnie stara się lansować na takich znawców wszystkiego i właśnie mówią sami o sobie, że są coachami, więc może dlatego ten rodzaj pracy niesie ze sobą coraz więcej negatywnych skojarzeń?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *