Dla osób indywidualnych

Pracujemy z osobami, które:
 • chcą wprowadzić zmiany w swoim życiu
 • potrzebują wsparcia w poradzeniu sobie w niekorzystnej dla siebie sytuacji
 • chcą zastanowić się nad podjęciem ważnej decyzji
 • doświadczają trudnych emocji
 • mają niskie poczucie wartości
 • potrzebują lepiej radzić sobie ze stresem
 • chcą zmienić swoje nawyki żywieniowe
 • potrzebują zadbać o siebie
 • zmagają się z zaburzeniami odżywiania
 • chciałaby odnaleźć równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym
 • potrzebują wsparcia w wyborze/zmianie drogi zawodowej
 • potrzebują konsultacji swojego profilu zawodowego
 • chcą przećwiczyć sytuację rozmowy rekrutacyjnej

 

Jak pracujemy?
 • Konsultacja psychologiczna/ z psychodietetykiem / z doradcą kariery
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach
 • Coaching (life coaching, coaching dietetyczny, coaching kariery)
 • Konsultacja dokumentów aplikacyjnych i/lub wizerunku zawodowego w mediach społecznościowych
 • Symulacja rozmowy rekrutacyjnej
 • Prowadzimy także warsztaty (relaksacyjne, relaksacja przez ruch, warsztaty z wykorzystaniem technik teatralnych, grupy rozwoju osobistego i zawodowego). Informacje o nowych grupach w aktualnościach.

 

Konsultacja psychologiczna

W czasie spotkania rozmawiamy o oczekiwaniach, potrzebach, możliwościach, obiekcjach i celach. Zastanawiamy się jaka metoda pracy byłaby najbardziej odpowiednia, omawiamy zasady (m.in. miejsce sesji, czas trwania, częstotliwość, koszty). Ustalamy cel na spotkanie i cel na proces. Zajmujemy się zgłoszonym tematem.

Czy jedno spotkanie ma sens? Wszystko zależy od potrzeb, oczekiwań i sytuacji osoby. Czasem do wprowadzenia zmiany potrzeba bardzo niewiele. Warto pamiętać, że zazwyczaj zmiany nie dzieją się w trakcie sesji, a po niej lub pomiędzy sesjami. Spotkanie jest wsparciem, które może dać inną perspektywę, możliwość spojrzenia na sytuację z zupełnie innej strony. Klienci mówią też, że samo opowiedzenie o sytuacji, bycie wysłuchanym daje poczucie ulgi oraz redukuje niepokój. Konsultacja psychologiczna bywa pierwszą sytuacją, w której osoba na głos opowiada o swoich trudnościach, nazywa emocje i zastanawia się nad własnymi potrzebami. Dobre rozwiązanie dla osób, które umawiają się na spotkanie pierwszy raz, nie są pewne jaka forma pracy byłaby dla nich najlepsza.

 

Konsultacja z psychodietetykiem

Konsultacja, w czasie której zajmujemy się odżywianiem, rozmawiamy o potrzebach, celach, nawykach żywieniowych i motywacji do zmiany. Wprowadzamy elementy edukacji żywieniowej.  Możemy wykonać kwestionariusze pozwalające ocenić sposób odżywiania. Zastanawiamy się nad celem i ustalamy jaka forma pracy będzie najlepsza dla osiągnięcia celu (np. terapia, coaching, elementy poradnictwa i ich forma ewentualne ułożenie diety). Uwzględniając preferencje osoby, udzielamy określonych rekomendacji, wypracowujemy pierwszy i kolejne kroki potrzebne do zmiany.

 

Konsultacja z doradcą kariery

Konsultacja, w czasie której skupiamy się na aspektach związanych z pracą, wyborem zawodu, zmianą ścieżki kariery, sukcesach i dotychczasowych niepowodzeniach Rozmawiamy o potrzebach, wartościach, motywacji – doprecyzowujemy jakiego wsparcia potrzebuje osoba, która przychodzi na konsultację, jakie działania mogą pomóc osiągnąć cel, szukamy zasobów i rozwiązań. Możemy także  wykonać testy stosowane w doradztwie zawodowym.

 

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Na początku przez chwilę rozmawiamy o potrzebach, kontrakcie. Jest to terapia krótkoterminowa, więc dążymy do tego, aby liczba spotkań była możliwie najmniejsza, ale nie ma z góry narzuconych reguł dotyczących częstości spotkań i długości trwania procesu – to klient wyznacza cele i decyduje o końcu terapii.

Terapeuta pracuje w perspektywie klienta, wspiera w znalezieniu rozwiązań. Nie udziela rad, ani nie daje gotowych rozwiązań, ale może dzielić się własną perspektywą, jeśli klient tego potrzebuje.

W czasie pracy terapeuta koncentruje się głównie na teraźniejszości i przyszłości, rzadziej sięga do przeszłości. Przeszłe doświadczenia pojawiają się na sesji – głównie wtedy, gdy utrudniają funkcjonowanie osobie w obecnym życiu, realizowanie obecnych potrzeb.

Filozofia centralna TSR: Jeśli coś działa – rób tego więcej; jeśli coś nie działa – rób coś innego; jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj.

 

Coaching

W czasie pracy na początku procesu skupiamy się na ustaleniu i doprecyzowaniu celu, do którego będziemy odnosić się w czasie kolejnych sesji. Uwzględniamy ograniczenia i szukamy zasobów potrzebnych do jego realizacji. Sprawdzamy ekologię celu, czyli jak realizacja celu i działania z tym związane wpłyną na inne obszary życia i otoczenie.

Poza pytaniami często proponujemy różne techniki odwołujące się zarówno do logicznego myślenia, jak i wyobraźni. Zdarza się, że w czasie sesji korzystamy z dodatkowych pomocy: kartek i długopisu, przestrzeni, zdjęć itp.

Proces coachingowy może trwać od 1 do 10 sesji, zazwyczaj wstępnie umawiamy się na 6 sesji z możliwością skrócenia lub wydłużenia procesu, jeśli będzie taka potrzeba. Sesje coachingu najczęściej odbywają się w odstępach 2 tygodni, ale możliwa jest także inna częstotliwość spotkań. Istnieje możliwość spotkań w innym miejscu niż gabinet.

Czym jest coaching?

Coaching jest metodą, w ramach której klient z towarzyszeniem coacha pracuje nad osiągnięciem wyznaczonego celu. W procesie coachingowym to klient jest osobą odpowiedzialną za jego przebieg oraz osiągnięte rezultaty, natomiast zadaniem coacha jest stymulowanie klienta przez zadawanie mu odpowiednich pytań, proponowanie różnych technik pracy oraz budowanie relacji opartej na zaufaniu.

Czym coaching nie jest?

 • doradztwem ani mentoringiem – w podejściu coachingowym przyjmuje się, że klient jest ekspertem od swojego życia i to on wyznacza sobie cele, podejmuje działania, jak i ponosi odpowiedzialność za konsekwencje swoich wyborów. Nie ma tu zatem miejsca na doradzanie i proponowanie gotowych rozwiązań klientowi.
 • terapią – w ramach coachingu klient pracuje nad osiągnięciem konkretnego celu w przyszłości z wykorzystaniem swoim zasobów, czyli mocnych stron i doświadczeń, które są mu pomocne w tym procesie.
 • cudownym panaceum – w ostatnich latach w Polsce coaching stał się popularną metodą, pojawiło się wiele jego odmian. Coaching jest jedną z wielu metod pracy z celem w różnych dziedzinach życia, jednak nie zastąpi on terapii, treningu umiejętności bądź mentoringu. Każda z tych form wsparcia jest skierowana na inne potrzeby klienta i pełni odmienne funkcje.

Dla kogo coaching?

 • dla osób poszukujących zmiany w jakimś obszarze swojego życia
 • chcących uporządkować swoje priorytety, znaleźć nowe cele i motywację do działania
 • zmienić swoje sposoby funkcjonowania, elementy zachowania, wzmocnić swoje umiejętności interpersonalne
 • osób poszukujących równowagi i chcących lepiej panować nad stresem
 • pragnących zmienić swoje nawyki (np. na bardziej prozdrowotne)
 • chcących schudnąć w bezpieczny sposób
 • próbujących znaleźć lub zmienić cel zawodowy, nową pracę czy profesję – więcej w sekcji „coaching kariery”

 

Coaching dietetyczny

W czasie sesji będziemy pracować nad celem związanym ze zmianą nawyków żywieniowych. To klient decyduje jaką zmianę chce wprowadzić. Zaczynamy od małych kroków, bo pracujemy na trwały efekt. W tym przypadku włączamy elementy edukacji żywieniowej, aby osiągnąć cel, ale także zapewnić bezpieczeństwo osobie, która do nas przychodzi. Polecamy szczególnie osobom, które chcą zadbać o swój wygląd, ale także ważne jest dla nich zdrowie. Osobom, które próbowały różnych diet i doświadczały efekt u jojo, oraz tym, które mają trudności z wytrwaniem w swoich postanowieniach, szybko się zniechęcają.

 

Coaching kariery

Coaching kariery to proces, w którym klient z towarzyszeniem coacha pracuje nad celem związanym z szeroko pojętym życiem zawodowym.

Komu szczególnie polecamy coaching kariery?

 • osobom doświadczonym poszukującym bardziej satysfakcjonującej pracy w zgodzie ze sobą – własnym stylem życia, wartościami i umiejętnościami
 • pracownikom chcącym efektywniej funkcjonować w swoim środowisku pracy
 • uczniom szkół średnich i studentom, którzy poszukują satysfakcjonującej ścieżki zawodowo-edukacyjnej
 • osobom poszukującym równowagi między życiem osobistym i zawodowym
 • klientom doświadczającym istotnych zmian w życiu mających wpływ na ich ścieżkę zawodową, np. rodzicielstwo, utrata pracy, zmiana priorytetów

 

Doradztwo kariery (Career counselling)

Doradztwo kariery to metoda pracy skierowana do osób, które poszukują konkretnych rozwiązań i informacji związanych z rozwojem zawodowo-edukacyjnym. Doradztwo różni się od coachingu kariery tym, że doradca informuje klienta, może doradzać mu w różnych kwestiach i służyć swoją ekspertyzą oraz dzielić się doświadczeniem. Doradztwo kariery może być elementem uzupełniającym proces coachingowy lub samodzielną metodą pracy.

Doradztwo polecamy szczególnie:

 • osobom chcącym zdiagnozować swój potencjał zawodowy – predyspozycje i motywacje
 • uczniom i studentom będącym na początku swojej drogi zawodowo-edukacyjnej
 • osobom doświadczonym powracającym na rynek pracy po przerwie bądź pragnącym zmienić swoją profesję
 • szukającym porady w zakresie wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnej z ich kompetencjami i wartościami
 • klientom chcącym lepiej zorientować się w realiach rynku pracy
 • pragnącym przygotować się do procesów rekrutacyjnych
 • chcących poradzić się w zakresie konstruowania dokumentów aplikacyjnych

Jak będziemy pracować?

Sesje doradcze trwają zwykle 50 minut. Proces doradczy może zamknąć się w ramach jednego spotkania, jak i obejmować kilka sesji, w zależności od potrzeb klienta. W ramach doradztwa świadczymy następujące usługi:

 • diagnozę potencjału i motywacji, także za pomocą technik testowych
 • konsultacje ścieżki edukacyjno-zawodowej obejmujące opracowanie planu działania (także w językach angielskim i niemieckim)
 • symulacje rozmów rekrutacyjnych, przygotowanie do procesów rekrutacji (także w językach angielskim i niemieckim)
 • konsultacje dokumentów aplikacyjnych (także w językach angielskim i niemieckim)
 • kompleksowe informacje dotyczące realiów rynku pracy

Sesje doradcze mogą odbywać się zdalnie przez Skypa.