Oczekiwania związane z pracą – Wyniki badania

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym raportem z internetowego badania ankietowanego przeprowadzonego w 2018 roku na grupie 134 pracowników. Przedstawiamy najciekawsze i najistotniejsze wnioski dotyczące sytuacji badanych na rynku pracy oraz ich oczekiwań związanych z zatrudnieniem. Uczestnikami ankiety były zarówno osoby stawiające swoje pierwsze kroki na rynku pracy, jak i doświadczeni pracownicy ze stażem powyżej 10 lat.

 

 

 

 

Umowa o pracę wciąż obiektem pożądania

Zdawałoby się, że wśród pracobiorców obserwujemy coraz bardziej elastyczne podejście do różnych form zatrudnienia. Nadal jednak aż 79,1% badanych jako formę zatrudnienia preferuje umowę o pracę, najmniej zaś osób skłonnych jest pracować w oparciu o umowę o dzieło (2,99%).

Być może wpływ na to zjawisko ma wyobrażenie o innych formach współpracy jako o mniej bezpiecznych i stałych. Dodatkowo, zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie czy dzieło nie ma w ostatnich latach dobrej prasy. Z pewnością wynik ten jest zależny od wielu czynników, np. od wysokości zarobków lub branży, jednak nadal celem większości ankietowanych pozostaje zatrudnienie na etacie. Prócz – często pozornego – bezpieczeństwa zatrudnienia, status pracownika wiąże się nierzadko z dodatkowymi benefitami, którymi zazwyczaj nie są objęci kontraktorzy lub zleceniobiorcy.

 

Nie bądź pewny dnia ani godziny

Według badań Monitora Rynku Pracy z III kwartału 2017 r. co drugi respondent zmieniający pracę robił to ze względu na otrzymaną lepszą ofertę. To wysoki wynik świadczący o umacniającej się pozycji pracownika względem pracodawcy. W świetle tych danych nie dziwi deklaracja aż 44,78% uczestników naszej ankiety, którzy na pytanie o swój status na rynku pracy odpowiedzieli: „Pracuję, ale rozważam zmianę pracy/poszukuję pracy”.

Tylko jedna czwarta pozostaje wierna swoim obecnym pracodawcom i nie rozważa zmian. Rezultat ten dobitnie pokazuje, że od momentu zatrudnienia pracownika firma powinna monitorować nie tylko jego wyniki, ale także satysfakcję z pracy. Szacuje się, że koszty rotacji w polskich warunkach rynkowych wynoszą 85% rocznego wynagrodzenia pracownika odchodzącego. Jest zatem o co walczyć. Jak to robić?

 

U kogo pracownicy zostaną na dłużej

Zapytałyśmy uczestników naszej ankiety, jakie działania ze strony pracodawcy są istotne, by utrzymać pracownika w firmie na dłużej, przy czym każda osoba mogła zaznaczyć wiele jej zdaniem istotnych odpowiedzi.

Trzy najistotniejsze obszary wg badanych obejmują aspekty rozwojowy, społeczny i finansowy.

Pracownikom najbardziej zależy na stałych możliwościach poszerzania kompetencji (72,39%), budowaniu pozytywnej atmosfery i partnerskich relacji wśród pracowników (70,9%) oraz możliwość otrzymania podwyżki wynagrodzenia (58,96%). Kolejne oczekiwania pracowników względem pracodawców dotyczą zapewnienia im możliwości awansu (54,48%) oraz zachowania równowagi między życiem osobistym i zawodowym (46,27%).

Co ciekawe, dla niewielu osób istotne jest, by wynagrodzenie w ich firmie było stale wyższe niż u konkurencji (23,13%). Wynik ten sugeruje, że ważniejsze jest, by pracownik miał poczucie, że się rozwija. Naturalną konsekwencją rozwoju kompetencji jest awans i/lub podwyżka. Być może jest to wskazówka dla pracodawców, by bardziej skupić się na oferowaniu pracownikom atrakcyjnej perspektywy niż wyłącznie na sprawdzaniu pozycji w benchmarkach wynagrodzeń, choć oczywiście jest to równie istotne, by w ogóle przyciągać nowych kandydatów.

 

Jak wesprzeć pracownika w zachowaniu życiowej równowagi?

Istnieje wiele działań ze strony pracodawcy, począwszy od przestrzegania kodeksowego czasu pracy, pracy zdalnej, na wspieraniu pracownika w radzeniu sobie ze stresem lub innych formach rozwojowych skończywszy. Najistotniejsze obszary w zakresie work-life balance wskazane przez pracowników opiszemy bardziej szczegółowo w drugiej części naszego artykułu.

 

Kto zasługuje na czarny PR?

W naszej ankiecie sprawdziłyśmy także, co zdaniem badanych najbardziej negatywnie wpływa na wizerunek firmy jako pracodawcy. Czołowe wyniki są w dużej mierze spójne z rezultatami opisanymi we fragmencie powyżej.

Co najgorszego może zrobić pracodawca?

Nieterminowo wypłacać wynagrodzenie (66,42%) – tutaj spodziewany wynik mógłby być nawet wyższy, terminowe otrzymywanie wynagrodzenia jest gwarantowane przez Kodeks Pracy, jednak najwyraźniej dla ponad jednej trzeciej badanych nie jest to największe możliwe uchybienie. Szczególnie z perspektywy kandydata nie jest dobrze, jeżeli oferowane wynagrodzenie jest niekonkurencyjne (55,22%). Brak stwarzania możliwości zdobywania nowych kompetencji i rozwoju to trzecie z najcięższych przewinień pracodawców (51,49%). Dla ponad 47% badanych niedopuszczalna jest sytuacja, gdy pracodawca nie dotrzymuje wcześniejszych ustaleń.

Co ciekawe, brak dodatkowej oferty benefitów (14,18%) i złe wrażenie po procesie rekrutacji (5,97%) zdaniem niewielu osób jednoznacznie negatywnie wpływają na wizerunek pracodawcy. W świetle popularnego obecnie podejścia skoncentrowanego na candidate experience w procesie rekrutacji ten drugi wynik jest dość zaskakujący.

 

Zapraszamy do dzielenia się uwagami i spostrzeżeniami na temat przedstawionych wyników. Już wkrótce zaprezentujemy drugą część artykułu dotyczącą oczekiwań pracowników związanych z zachowaniem równowagi między pracą a życiem osobistym.

 

Laboratorium Możliwości

Anna Bus

Elżbieta Watemborska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *