Terapia i konsultacja psychologiczna

W jakich obszarach mogę pomóc:

  • znalezienie równowagi w życiu prywatnym i zawodowym,
  • skuteczniejsze radzenie sobie ze stresem,
  • lepsze radzenie sobie z lękiem,
  • konstruktywne radzenie sobie ze złością
  • budowanie poczucia własnej wartości
  • radzenie sobie z krytyką (wewnętrzną i zewnętrzną)
  • zmiana nawyków żywieniowych i odchudzanie
  • kompulsywne jedzenie
  • uzależnienia

 

Jak pracujemy?

W czasie pierwszego spotkania rozmawiamy o tym, z czym przychodzisz: oczekiwaniach, potrzebach, celach i możliwościach. Zastanawiamy się jaka metoda pracy byłaby najbardziej odpowiednia, omawiamy zasady współpracy (m.in. miejsce sesji, czas trwania, częstotliwość, koszty, zasady odwoływania itp.). Nie musimy na sesji omawiać szczegółowo wszystkich elementów, część ustalamy przed sesją, ale to przestrzeń na Twoje pytania, wątpliwości. Rozmawiamy o tym, co najistotniejsze –  jeśli będzie potrzeba dookreślimy kontrakt w czasie kolejnych spotkań.

Może być tak, że ustalimy cel na spotkanie i cel na proces, ale jeśli istotniejsze będzie dla Ciebie opowiedzenie Twojej historii, bycie wysłuchanym, wyrzucenie z siebie trudnych emocji i zajęcie się nimi w pierwszej kolejności – to od tego właśnie zaczniemy.

 

Czy jedno spotkanie ma sens?

Wszystko zależy od potrzeb, oczekiwań i Twojej sytuacji. Czasem do wprowadzenia zmiany potrzeba bardzo niewiele. Warto pamiętać, że zazwyczaj zmiany nie dzieją się w trakcie sesji, a po niej lub pomiędzy sesjami. Spotkanie jest wsparciem, które może dać inną perspektywę, możliwość spojrzenia na sytuację z zupełnie innej strony. Klienci czasem mówią, że samo opowiedzenie o sytuacji, bycie wysłuchanym daje poczucie ulgi oraz redukuje niepokój. Konsultacja psychologiczna bywa pierwszą sytuacją, w której osoba na głos opowiada o swoich trudnościach, nazywa emocje i zastanawia się nad własnymi potrzebami.

 

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Jest to w założeniu terapia krótkoterminowa, więc dążymy do tego, aby liczba spotkań była możliwie najmniejsza, jednak nie ma z góry narzuconych reguł dotyczących częstości spotkań i długości trwania procesu – to Ty jako klient terapii wyznaczasz cele i decydujesz o końcu terapii.

W czasie pracy koncentrujmy się głównie na teraźniejszości i przyszłości, rzadziej sięgamy do przeszłości. Przeszłe doświadczenia pojawiają się na sesji – głównie wtedy, gdy utrudniają funkcjonowanie w obecnym życiu, realizowanie obecnych potrzeb.

Moim zadaniem jest wspieranie w osiąganiu celów, ale nie udzielam rad, ani nie daje gotowych rozwiązań. Pracujemy biorąc pod uwagę przede wszystkim Twój punkt widzenia. Jeśli jednak zapytasz o moją perspektywę podzielę się nią.

 

Filozofia centralna TSR: Jeśli coś działa – rób tego więcej; jeśli coś nie działa – rób coś innego; jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj.