Najistotniejsze obszary work-life balance – wyniki Badania cz. 2

Zapraszamy do zapoznania się z drugą częścią naszego badania. Tym razem przyglądamy się różnym aspektom work-life balance.

 

Równowaga kluczowym czynnikiem zapobiegającym wypaleniu

Pomimo pojawiających się głosów, że osiągnięcie work-life balance to dość idealistyczne założenie, aż 80% ankietowanych uznało, że zadbanie o równowagę pomiędzy pracą a życiem jest zdecydowanie ważne. Pozostałe 20% określiło ten obszar jako istotny. Zadbanie o równowagę nie jest tematem prostym i wszystko zależy od tego, w jaki sposób rozumiemy tę równowagę. Tyle samo czasu poświęcanego na pracę i na życie osobiste? – takie rozwiązanie w wielu przypadkach może nie być realne.

Istotne natomiast jest nasze subiektywne podejście do pracy i życia. Niektóre osoby postrzegają pracę, jako obszar przenikający się płynnie z innymi sferami funkcjonowania, dla niektórych praca wyklucza się z życiem prywatnym i oddzielają wyraźnie sferę zawodową od innych. Kolejny przykład to wzajemne uzupełnianie się – praca daje odmienne doświadczenia niż inne sfery życia i to umożliwia wszechstronny rozwój.

Niezależnie od podejścia, w ramach dbania o work-life balance istotne jest zapobieganie wypaleniu, dbanie o siebie, rozwijanie się w różnych obszarach nie tylko związanych z pracą, budowanie relacji osobistych.

 

 Stres w pracy

Pewnego poziomu stresu doświadczamy w różnych sytuacjach. Może on działać mobilizująco, jeśli nie trwa zbyt długo, nie jest zbyt intensywny lub po prostu, gdy mamy odpowiednie umiejętności radzenia sobie.

Dla wielu osób zadania związane z pracą mogą być źródłem stresu i, niestety, w wielu przypadkach nie jest to pozytywny stres. Ponad połowa (55%) respondentów doświadcza silnego stresu w pracy i taki sam procent respondentów swoje kompetencje radzenia sobie z nim ocenia nisko. Wyniki sugerują, że pracownicy potrzebują nie tylko indywidualnego, ale także systemowego wsparcia w tym obszarze, np. warsztatów dotyczących radzenia sobie ze stresem organizowanych przez pracodawcę.

Jedzenie ma znaczenie

Prawidłowa dieta wpływa na nasze samopoczucie i funkcjonowanie. Jak można było się spodziewać, większość ankietowanych osób (90%) także uważa, że prawidłowe odżywianie jest ważne. Większość ( 80%) wysoko ocenia swoją wiedzę w tym zakresie. Niestety, prawie jedna trzecia (30%) podaje, że obecna sytuacja zawodowa i zadania z nią związane utrudniają zadbanie o ten aspekt.

Z obserwacji i doświadczeń klientów wnioskujemy, że ludzie zazwyczaj mają sporą wiedzę dotyczącą żywienia. Oczywiście, czasem trzymają się pewnych mitów żywieniowych czy aktualnie obowiązującej mody dotyczącej np. jedzenia lub niejedzenia konkretnych produktów, stosowania diet wykluczających określone grupy produktów. Wiele osób interesuje się tematem zdrowego żywienia, zna podstawowe zasady, niestety nie stosuje tych zasad w praktyce.

Co można zrobić, by w środowisku pracy coraz więcej osób mogło bez przeszkód praktykować zdrowe zasady żywienia? 

Z perspektywy pracownika zapewne istotna jest determinacja w realizacji postanowień, odpowiednie ustalenie priorytetów, konsekwencja i asertywność w ich przestrzeganiu. Ważne, by nie mieć poczucia winy z tego powodu, że 15 minut czasu pracy poświęcamy na odgrzanie i spożycie posiłku w spokojnym otoczeniu.

Z perspektywy pracodawcy ważne jest zapewnienie pracownikom pomieszczeń socjalnych, gdzie można nie tylko odgrzać posiłek, lecz także spokojnie usiąść i spożyć go w miłej atmosferze. Coraz popularniejsze, szczególnie w firmach branży IT, wspólne kuchnie i jadalnie to zdecydowanie dobry kierunek. Dodatkowo, taka organizacja przestrzeni sprzyja socjalizacji, a także niekiedy załatwianiu spraw zawodowych. Kolejny słuszny trend to zadbanie o jakość oferowanych przez pracodawcę przekąsek lub posiłków na stołówce pracowniczej. Świeże lub suszone owoce, warzywa, dostępna woda lub musli zamiast automatów ze słodyczami pomagają pracownikom przestrzegać zdrowych zasad odżywiania. Często także bardzo istotne jest samo zachęcenie pracowników przez szefa do tego, by poświęcili czas na zjedzenie posiłku w spokoju, a nie w biegu lub przed komputerem.

 

Czas na sen

Sen to niewątpliwie jeden z najbardziej podstawowych aspektów pozwalających zachować równowagę – aż 99% respondentów wskazuje na ten czynnik jako ważny. Prawie jedna trzecia (30%) ankietowanych twierdzi, że obecna sytuacja zawodowa i zadania związane z pracą są przeszkodą w zapewnieniu regularnych godzin snu. Oczywiście tutaj wiele zależy od branży – istnieją zawody, w których np. są nocne dyżury. Bywa też tak, niezależnie od branży, że to sami pracownicy ograniczają sobie czas snu. Doba ma tylko 24 h. Pamiętajmy, że przemęczenie wpływa na nasze samopoczucie, efektywność i poczucie satysfakcji.

Wskazówka dla pracodawców? Bardziej przyjazne środowisko pracy to mniejszy stres i mniejsze kłopoty ze snem wynikające z nadmiernego pobudzenia. Drugi aspekt to elastyczne godziny pracy – pozwólmy w miarę możliwości skowronkom przychodzić wcześnie, nie zmuszajmy zaś sów do zaczynania pracy o 8 rano.

Jakie inne czynniki mają znaczenie?

Czas na regularne ćwiczenia fizyczne (ważny dla 95% badanych). I słusznie!  Pracodawcy już jakiś czas temu zauważyli tę potrzebę i wielu z nich oferuje możliwość korzystania z kart sportowych bądź udział w firmowych sekcjach sportowych. Zgadzamy się z tym, że sport jest świetnym sposobem radzenia sobie z napięciem – jednak warto pamiętać, że w pewnych sytuacjach dobrze zająć się tym, co napięcie generuje – czyli zmianą samej sytuacji, a nie jej skutkami.

Co zaskakujące, ale świadczące o rosnącej świadomości społeczeństwa i istotne w dbaniu o równowagę pomiędzy pracą a życiem, to fakt, że czas poświęcony na bierny odpoczynek, czyli tzw. „nicnierobienie” jest ważny dla 49% badanych. Zdecydowanie ważny zaś jest dla jednej trzeciej respondentów (33%). Jednakże, aż trzecia ankietowanych twierdzi, że obecna sytuacja zawodowa i zadania z nią związane nie pozwalają na doświadczanie takiego czasu.

Zadbaj o priorytety

Część przedstawionych przez nas wyników obrazuje pewien paradoks – często oceniamy pewne czynniki jako bardzo istotne dla zachowania życiowej równowagi, a jednocześnie stwierdzamy, że różne zadania nie pozwalają nam na realizowanie tych potrzeb. Może warto w takiej sytuacji zastanowić się nad naszą hierarchią wartości, realnymi potrzebami oraz sytuacją? Wziąć pod uwagę korzyści i straty wynikające z takiego stanu rzeczy?

W naszej praktyce spotykamy się z osobami, które nie mają umiejętności odpoczywania, czują ciągły przymus wykonywania „przydatnych” zadań. Praca to wartość często związana z poczuciem rozwoju, bezpieczeństwa, obowiązku, odpowiedzialności za innych, poświęcenia, koniecznością zapewnienia stabilności sobie i rodzinie. Bycie „ciągle zajętym” pełni też niekiedy inne ważne funkcje, przykładowo pozwala uniknąć konfrontacji z tym, co dla nas trudne lub niewygodne. Wiele osób  poprzez branie na siebie ogromu obowiązków zawodowych buduje swoje osłabione poczucie wartości bądź ucieka przed trudnościami w budowaniu relacji.

 Opisane wyżej zachowania są istotnymi predyktorami wypalenia zawodowego. Dlatego zachęcamy do pochylenia się nad nimi i sprawdzenia, co tak naprawdę utrudnia mi realizację istotnych aspektów zachowania work-life balance. Czy są to istotnie czynniki zewnętrzne – takie jak otoczenie, warunki pracy. A może to ja jestem wstanie coś zmienić?Warto zauważyć, że często to nasze przekonania i ukryte korzyści z danej sytuacji skutecznie przeszkadzają we wprowadzeniu zmiany.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *